Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak – Bangkok – Thái Lan

0
3140
loading...
Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak – Bangkok – Thái Lan
5 trên tổng 1 bình chọn

Cá Xinh xin chia sẻ một số hình ảnh đi lấy hàng tại chợ cá cảnh Chatuchak – Bangkok – Thái Lan:

Loading...

Cá được đóng túi bơm oxy rất giống tại chợ Quảng Châu

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (5) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 5

Rùa Pé tạo dáng ở khu cổng chợ

Loading...

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (6) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 6

Túi dế làm mồi cho cá Rồng

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (7) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 7

Superworm và sâu cho chim ăn

Loading...

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (8) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 8

Cửa hàng chuyên thức ăn cho cá rồng và cá cỡ lớn

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (9) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 9

Loading...

Khu cá chọi bettas, cá chọi nhiều vô kể tận

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (10) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 10

Dũng Cá Xinh tạo dáng trong khu cá Bettas

Loading...

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (11) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 11

Bể theo phong cách Bangkok Style

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (12) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 12

Loading...

Ếch trong chậu cây lá cạn (Ráy, sen dù, …)

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (13) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 13

La hán đỏ, la hán xanh đóng túi sẵn

Loading...

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (14) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 14

Cá vàng tung tăng trong chậu nước

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (15) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 15

Cá vàng đóng túi, la hán short body cũng đóng túi luôn, giá rẻ vô đối

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (16) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 16

Bảy màu và cá cỏ

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (17) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 17

Rêu đóng khay các loại

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (18) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 18

Cửa hàng cá cỏ

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (19) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 19

Thái Hổ đóng túi

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (20) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 20

Trước cửa một cửa hàng Hồng Két

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (21) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 21

Một loại cá rất giống Heo

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (22) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 22

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (23) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 23

Tôm càng CrayFish

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (24) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 24

Ali đóng túi đủ loại: Ngũ Sắc, Firefish, kim hồng chung

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (25) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 25

Chăm chú xem cá trong túi

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (26) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 26

Cửa hàng chuyên đá, sỏi, cát

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (27) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 27

Nhiều thế này biết chọn ra sao

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (28) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 28

Cửa hàng ăn gần chợ

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (29) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 29

Rẽ nhầm đường vào khu chó cảnh

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (30) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 30

Chợ to dã man

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (31) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 31

Một cửa hàng nhỏ chuyên Ali

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (32) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 32

Khu sóc, chuột

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (33) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 33

Nhím cảnh

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (34) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 34

Sóc cảnh

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (35) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 35

Đầu bò

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (36) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 36

Ali

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (37) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 37

Một đàn ầu bò size nhỡ

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (38) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 38

Đàn mặt ngựa bạch tạng, giá khá rẻ

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (39) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 39

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (40) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 40

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (41) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 41

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (42) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 42

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (43) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 43

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (44) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 44

Chụp ảnh kỷ niệm cùng chủ cửa hàng Ali

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (45) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 45

Bắt đầu vào khu thủy sinh

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (46) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 46

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (47) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 47

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (48) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 48

Tiêu thảo lá kim

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (49) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 49

Một bể cỏ đỏ, rau thơm và ngưu mao chiên

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (50) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 50

Một cửa hàng chuyên thủy sinh hiếm hoi

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (51) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 51

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (52) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 52

Rêu buộc lũa thẳng đứng

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (54) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 54

Vảy ốc xanh chi chít

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (55) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 55

Chụp ảnh kỷ niệm cùng bà chủ cửa hàng, váy hơi ngắn ^^

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (56) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 56

Cá nước mặn

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (57) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 57

Chợ chatuchak số lượng cửa hàng nước mặn chiếm tỷ trọng rất lớn

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (58) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 58

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (59) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 59

Một cửa hàng la hán hiếm hoi

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (60) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 60

Một bể thủy sinh thả đĩa rất đẹp

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (61) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 61

Một góc nhỏ tại chợ

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (62) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 62

Bể bán cây thủy sinh rất đẹp và sạch

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (63) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 63

Rất nhiều cây đã được về Việt Nam

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (64) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 64

Giàn phun sương cho ráy

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (65) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 65

Cây nào cũng muốn lấy

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (66) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 66

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (67) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 67

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (68) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 68

Bác chủ cửa hàng rất mafia

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (69) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 69

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (70) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 70

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (71) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 71

Tranh thủ ăn mỳ tại chợ, món này ngon tuyệt

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (72) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 72

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (73) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 73

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (74) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 74

Một cửa hàng bán vẹt

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (75) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 75

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (76) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 76

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (77) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 77

Chó trân châu

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (78) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 78

Cửa hàng bán đồ khô, thức ăn các kiểu

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (79) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 79

Bên cạnh chợ cá là khu chợ đèn lồng

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (80) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 80

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (81) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 81

Cửa hàng chuyên lũa

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (82) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 82

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (83) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 83

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (84) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 84

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (85) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 85

Tạt nhầm sang khu hoa lan

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (86) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 86

Khu tượng

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (87) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 87

Cửa hàng kẹo, chè

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (88) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 88

Khu ẩm thực

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (89) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 89

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (90) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 90

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (91) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 91

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (92) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 92

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (93) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 93

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (94) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 94

Thăm cửa hàng cá ali to nhất chợ

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (95) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 95

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (96) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 96

Ali firefish

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (97) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 97

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (98) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 98

Này thì Calvus

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (99) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 99

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (100) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 100

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (101) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 101

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (102) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 102

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (103) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 103

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (104) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 104

Rô sao

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (105) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 105

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (106) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 106

Đầu bò

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (107) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 107

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (108) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 108

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (109) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 109

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (110) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 110

Ali Tropheus

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (111) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 111

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (112) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 112

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (113) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 113

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (114) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 114

Đầu bò bluezaire

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (115) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 115

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (116) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 116

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (117) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 117

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (118) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 118

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (119) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 119

Lũa buộc rêu rủ

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (120) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 120

Một cây khá lạ tại Thái Lan:

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (121) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 121

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (122) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 122

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (123) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 123

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (124) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 124

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (125) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 125

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (126) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 126

Choi xoắn

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (127) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 127

Dùi trống, Pelia

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (128) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 128

Vảy ốc đỏ cũng bò ^^

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (129) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 129

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (130) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 130

Một bể bán cạn wabi-kusa

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (131) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 131

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (132) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 132

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (133) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 133

Và đây, cây Vip cho bể tép ong, một loại cây cực hiếm

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (134) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 134

Tỳ bà các loại và cá dế

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (135) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 135

Tỳ bà vy dài

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (136) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 136

Chuột baby

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (137) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 137

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (138) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 138

Tép ong

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (139) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 139

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (140) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 140

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (141) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 141

Cận cảnh cây VIP

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (142) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 142

Tép xanh

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (143) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 143

Bèo nhật

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (144) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 144

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (145) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 145

Mắt đèn

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (146) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 146

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (147) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 147

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (148) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 148

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (149) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 149

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (150) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 150

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (151) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 151

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (152) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 152

Cói Thanh Hóa

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (153) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 153

Rất nhều cây chuyên nghiệp

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (154) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 154

Panh kéo các kiểu

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (155) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 155

Thủy sinh chuyên nghiệp là đây

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (156) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 156

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (157) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 157

Đá tiger và phân Black Earth – loại phân được ưa chuộng nhất tại Thái Lan

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (158) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 158

Đồ cho tép xịn

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (159) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 159

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (160) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 160

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (161) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 161

Phụ kiện chuyên nghiệp

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (162) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 162

Máy làm mát

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (163) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 163

Đá khoáng

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (164) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 164

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (165) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 165

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (166) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 166

Choi lưới

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (167) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 167

Chủ cửa hàng thủy sinh chuyên nghiệp

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (168) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 168

Khu cá KOI

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (169) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 169

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (170) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 170

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (171) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 171

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (172) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 172

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (173) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 173

Ali nhiều vô đối

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (174) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 174

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (175) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 175

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (176) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 176

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (177) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 177

Dương xỉ lá kim

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (178) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 178

Mắt đèn

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (179) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 179

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (180) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 180

Khu rùa cảnh

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (181) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 181

Cửa hàng cá biển cà phê, nơi tụ hội của câu lạc bộ Thái Reef

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (182) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 182

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (183) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 183

Một loại thức uống rất ngon của quán cà phê

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (184) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 184

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (185) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 185

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (186) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 186

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (187) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 187

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (188) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 188

Sang ăn tại quán ăn nhanh Chester

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (189) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 189

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (1) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 1

Căn nhà hoang nổi tiếng nhất Bangkok

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (2) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 2

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (3) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 3

Chia tay chợ để đi du lịch nào

Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan (4) Cá Xinh đi lấy cá ở chợ cá cảnh Chatuchak - Bangkok - Thái Lan Ca Xinh Di lay ca tai cho ca canh Chatuchak Bangkok Thai Lan 4

 

Loading...