Home Tags Cỏ tóc

Tag: cỏ tóc

video

Cây thủy sinh – Eleocharis Acicularis – Ngưu Mao Chiên Cao (Cỏ Lông Trâu,...

Eleocharis Acicularis - Ngưu Mao Chiên Mức độ chăm sóc: Trung bình Ánh sáng: Trung bình Vị trí: Trung cảnh, hậu cảnh Điều kiện nước: 70-83°F, KH 4-8,...
Loading...