Lưu trữ: Gạc Nai

Cây thủy sinh – Ceratopteris thallitrichoides – Cần Trôi, Gạc Nai

Cây thủy sinh – Ceratopteris thallitrichoides – Cần Trôi, Gạc Nai

Họ: Pteridaceae Khu vực: Cận nhiệt đới Quốc gia xuất xứ: Chưa xác định Chiều cao: 15-30 cm Chiều rộng tán: 10-20 cm Ánh sáng: Cao và rất cao Nhiệt độ: 20-28 °C Độ cứng: Từ mềm đến rất cứng pH: 5-9 Tốc độ phát triển: Rất nhanh Chăm sóc: Dễ Ceratopteris thallitrichoides (Cần Trôi, Gạc Nai) là loại cây phát triển nhanh, nhưng nhất thiết cần có CO2 và ánh sáng mạnh. Trong bể thủy sinh mở ...
375 0