Home Tags Gạc Nai

Tag: Gạc Nai

Cây thủy sinh – Ceratopteris thallitrichoides – Cần Trôi, Gạc Nai

Họ: Pteridaceae Khu vực: Cận nhiệt đới Quốc gia xuất xứ: Chưa xác định Chiều cao: 15-30 cm Chiều rộng tán: 10-20 cm Ánh sáng: Cao và rất cao Nhiệt...
Loading...